Privacy

In dit privacybeleid zet Cyclomedia Technology B.V. (hierna ‘Cyclomedia’) uiteen hoe zij omgaat met de privacy van uw persoonlijke gegevens, te weten gegevens die u aan ons verstrekt of gegevens die wij mogelijk vastleggen door het maken van foto’s vanaf de openbare weg. Voor specifieke informatie over het gebruik van cookies op onze website kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

 

Voor Street Smart, onze online webviewer, is er een specifieke privacy verklaring:

Privacyverklaring Street Smart

Verwerking van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website of personen die anderszins, bijvoorbeeld via e-mail, contact met ons zoeken. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld en in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) daaraan stelt.

Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening van Cyclomedia en voor het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de uitbreiding van het klantenbestand. Indien u een formulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang als dat naar de aard van uw verzoek nodig is. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst onontbeerlijk is.

Daarnaast worden op onze website algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit verband kan in het bijzonder het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij bijvoorbeeld de werking van de website. Wij trachten deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekking aan derden vindt niet plaats. Hoe wij omgaan met cookies in dit verband leest u in ons Cookiebeleid.

Uw rechten

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, kunt u om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens vragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt zich hiertoe schriftelijk tot ons wenden: per e-mail via [email protected] via de contactpagina op onze website of per post via onderstaand adres:

Cyclomedia Technology B.V. Van Voordenpark 1b 5300 CE ZALTBOMMEL

Indien u een verzoek indient tot inzage, kunnen wij u – om misbruik te voorkomen – vragen om legitimatie. Mochten de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u het niet op prijs stelt door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

<script id="CookieDeclaration" src="https://consent.cookiebot.com/f23b141a-ffde-4cc4-a9cd-eada8a23ea6d/cd.js" type="text/javascript" async></script>